Ranking 使用者 Count Prev_Rank 更新
1 Kazuhiro Fujieda 27 1
2 ribbon 15 3 1
3 yknk 15 2 1
4 やぎ。 9 4
5 Michio MATSUYAMA 9 5
6 kairera0467 8 6
7 deskull 7 7
8 Hironori Kitagawa 6 8
9 成瀬 6 9
10 Seiji Kaneko 5 10
11 potato 5 11
12 IWAMOTO Kouichi 4 13 1
13 earnie 4 14 1
14 hirukawa_ryo 3 16 2
15 KENCH 3 15
16 ISHIKAWA Mutsumi 2 17 1
17 Hiroki Dehara 2 19 2
18 KATO Kanryu 2 12 6
19 Kazuki Maeda 2 20 1
20 Keith Marshall 2 21 1
21 bottle8390 2 22 1
22 aminophen 1 31 9
23 yu-ki_organic 1 23
24 maya 1 27 3
25 SebastianDotNet 1 25
26 Jozef 1 26
27 Tatsuki Sugiura 1 18 9
28 five634 1 28
29 FROM 1 30 1
30 mshio 1 24 6